De 'Jongeren voor een Veilige Toekomst' zijn jongeren uit de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang die zich verenigd hebben om hun stem te laten horen!